BÅTLIV
 
  • Ta på allt sätt hänsyn till andra som bor längs stränderna, djurlivet och den övriga
    naturen både på stränderna och i vattnet.
  • Undvik buller och hög fart i smala sund och i närheten av stugor. För korta sträckor räcker det med en liten motor.
  • Beakta att redan en 20 hp utombordsmotor rör upp bottensedimenten på upp till 5 meters djup. Kör alltså mycket långsamt på grunt vatten!
  • Skynda inte, njut av att vara på sjön – helst i roddbåt, kanot eller segelbåt.