kartta
Verksamhetsområdet utgörs av den norra sidan av Hangö udd, samt området öster och söder om linjen mellan Tulludden–Fläckgrund–Bromarv kyrkoby– Båtviken-Stagsund.