AVLOPPSVATTNET

Avloppsvatten och toalettavfall, som behandlas bristfälligt eller leds till fel plats, smutsar havsvattnet och grundvattnet.

  • När du bygger nytt, kontakta din kommuns miljömyndighet och be om råd om hur man lämpligast bör behandla avloppsvattnet.
  • Töm fällningsbrunnarna tillräckligt ofta.
  • Placera utedasset och komposten långt från stranden och brunnen.Komposterande toalett är ett gott alternativ.
  • Använd tvättmedel som inte innehåller fosfater.
  • Tvätta inte mattor och kläder i havet. Tvätta på land och låt marken suga upp tvättvattnet.
  • Töm helst diskvattnet i en grop fylld med stenar.
  • Bygg bastun tillräckligt långt från stranden.