AVFALL OCH KOMPOST


 • Välj rätt redan i butiken. Undvik att ta onödigt skräp hem eller till stugan.
 • Använd återvinningsprodukter alltid när det är möjligt.
 • Sortera avfallet.
 • Kompostera. Komposten är den naturligaste platsen för avfall som förmultnar.
  I en välskött komposteringsanläggning kan man förutom mat- och
  trädgårdsavfall också hantera avfall från torrtoan.
 • Transportera blandavfall, som varken brinner eller förmultnar,
  till den kommunala avfallshanteringen i stället för att gräva ner det.