Krogars vattenskyddsförening har verkat aktivt för att skydda vattnen på norra sidan av Hangö udd i över 40 år. Vår verksamhet baserar sig på vederhäftigt undersökningsmaterial. Vi värnar också om rent grundvatten och ren luft. Vi har fått mycket gott till stånd – under senare år i samarbete med den lokala industrin. Försämringen av situationen i de synnerligen slutna vattenområdena kring Bengtsår har nu förhoppningsvis upphört. Men ännu krävs vaksamhet och aktivitet för att den positiva utvecklingen skall kunna befästas och fortsätta. För att få bukt med eutrofieringen, som är ett av de största hoten mot vår egen närmiljö och hela Östersjön, krävs fortsatta ansträngningar. Med små beslut och små justeringar i vårt handlande kan vi påverka vattnet både vid den egna stranden och i hela Östersjön.