VENEILY
 
  • Ota kaikin tavoin huomioon toiset rannan asukkaat, eläimistö ja muu luonto niin rannalla kuin vesillä.
  • Vältä meteliä ja kovaa ajoa kapeissa salmissa ja mökkien lähistöllä. Lyhyille matkoille riittää pienikin moottori.
  • Muista, että jo 20 hv:n perämoottori nostaa pohjasedimentit liikkeelle jopa 5 metrin syvyydellä. Aja siis erittäin hitaasti matalissa vesissä, poukamissa jne.
  • Vesillä ei ole kiire, nauti vesillä olosta mieluiten soudellen, meloen tai purjehtien.