RAKENTAMINEN JA RUOPPAAMINEN
  • Rantaviiva on maiseman arvokkain osa ja vesistön luonnollinen suojavyöhyke. Liian lähelle rantaa ei pidä rakentaa.
  • Kaada puita harkiten, ei lintujen pesimisaikana. Jätä jäljelle myös kelopuita eläimistön pesäpuiksi ja ravinnoksi.
  • Ruoppaaminen on aina raju toimenpide. Se sekoittaa veden pitkäksi aikaa ja saa ravinteet liikkeelle. Ruoppaus on haitallista kasveille, linnuille ja kaloille. Mieti ajaisiko pitkä laituri saman asian.
  • Jos ruoppaat, ota selvää, mihin aikaan vuodesta se olisi viisainta tehdä, ja mitä voi tehdä ilman erillistä lupaa.
  • Mieti jo etukäteen minne ruoppausmassat sijoitetaan, jotta ravintoaineet eivät pääsisi liukenemaan takaisin mereen ja rantamaisema vaurioituisi.
  • Ano kunnan ympäristöviranomaisilta lupa ruoppaamiseen. Ilmoitus ruoppaamisesta edellytetään aina!