Krogarsin vesiensuojeluyhdistys on toiminut aktiivisesti Hankoniemen pohjoisen vesistöalueen suojelemiseksi jo yli 40 vuotta. Toimintamme perustuu tieteellisiin tutkimuksiin. Teemme työtä myös pohjavesien ja ilmansuojelun hyväksi. Olemme saaneet paljon hyvää aikaan – viime vuosina yhteistyössä paikallisen teollisuuden kanssa. Bengtsårin varsin suljetun vesialueen tilan huononeminen on onnistuttu pysäyttämään. Nyt meidän on kuitenkin oltava aktiivisia, jotta myönteinen kehitys säilyisi ja jatkuisi. Rehevöityminen on niin oman mökkiympäristömme kuin Itämeren pahimpia uhkia, jonka eteen on tehtävä jatkuvasti työtä. Pienillä päätöksillä ja toimilla voimme vaikuttaa niin lähivesien, kuin koko Itämeren tilaan.